Начало » Новини » Новинa
Актуално
ПЪРВО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- БОЛЯРОВО

2 Ноември 2011

Новоизбраните общински кмет, кметове на кметства и общински съветници положиха клетва

Лора Величкова

На 2 ноември 2011 година в Младежки дом- град Болярово се състоя първото заседание на новоизбрания Общински съвет- град Болярово. Заседанието се свиква от областния управител със заповед № РД01/0157 ОТ 31 октомври 2011 г. на основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията, вр. чл. 23, ал. 1 от Закона за местното самоуправление.

След прозвучаването на химна на републиката новоизбраните общински кмет Христо Христов, кмет на село Стефан Караджово Тодор Куртев и кмет на село Мамарчево Марчо Добрев, както и новите общински съветници положиха клетва в присъствието на открилата заседанието заместник-областна управителка Нели Кадиева: „ Заклевам се в името на Република България да спазвам конституцията и законите на страната и във всичките си действия да се ръководя от интересите на гражданите на община Болярово и да работя за тяхното благоденствие.” След това новите кметове и съветници подписаха клетвените декларации.

Изпълняващият длъжността кмет на общината, настоящият заместник-кмет Жельо Желев предаде тържествено кметската огърлица с герба на общината на избраният за пети мандат Христо Христов. Заместник-областният управител Нели Кадиева поздрави Христо Христов и му пожела да работи за благото на общината и хората и нито за миг да не забравя поетата отговорност. След това даде думата на председателката на Общинската избирателна комисия Василка Джондрова. Госпожа Джондрова благодари на общинската администрация, която създаде благоприятна обстановка, за да изпълни тя възложените си задължения и пожела на Христо Христов, Тодор Куртев, Марчо Добрев и новоизбрания Общински съвет ползотворна работа и да се ръководят от една единствена цел- благоденствието на общината.

Общинският кмет Христо Христов се обърна към присъстващите, споделяйки вълнението от положената клетва за работа за благоденствието на общината , допълни,че Общинския съвет в този си състав вероятно ще изпълни много от поетите ангажименти, ако работи в екип и синхрон с общинската администрация и хората. Независимо от тежката икономическа криза и трудностите в малката ни община, имаме вече опит в проектите и тепърва предстои много работа и смята, че в бъдещи всички заедно ще постигнат успех и ще работят за по-добро бъдеще на общината.

След това заместник- областният управител Нели Кадиева, на основание чл. 23, ал. 3 от ЗМСМА даде думата на най-възрастният съветник – Петър Гурманов да открие и ръководи първото заседание на Общинския съвет при следния дневен ред:

1. Избор на председател на Общинския съвет.

2. Избор на временна комисия за подготовка на проект на „Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация.

3. Разни.

По първа точка беше направено предложение от Мария Тодорова тричленна комисия в състав: Димитър Драгоманов, Йордан Трифонов и Явор Малчев да проведе тайно гласуване и да отчете резултатите от него за председател на Общинския съвет. Единственият предложен- Атанас Дженков, ръководител заседанията и на предишния местен парламент бе избран единодушно и зае мястото си на председател на новия Общински съвет. Той, от своя страна предложи, по втора точка от дневния ред, комисия в състав: Димитър Драгоманов, Красимир Григоров, Султанка Николова и той(Атанас Дженков) да изготви проект на правилник за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация. Съставът на комисията бе подложен на гласуване и приет. В рамките на настоящия месец работата на комисията трябва да даде резултати и правилникът да бъде изготвен и представен.

По последната точка от дневния ред- разни Атанас Дженков предложи на колегите си да бъде гласувана промяна на статута на кметствата с под 350 жители по постоянен адрес в съответствие със Закона за административно-териториалното устройство. Предложението бе прието и гласувано, след което председателят закри първото заседание на новоизбрания местен парламент.

  •