Начало » Новини » Новинa
Актуално
БУДИТЕЛИТЕ НА МОЯ НАРОД

2 Ноември 2011

Бинка Величкова

Будителите на моя народ! Те са онези искри в мрака на многовековната ни история, които разпалваха в душите на спящите „огъня на свободолюбието” и готовността за саможертва. Вдъхваха обич към род и родина, към духовно извисяване и нравствено проглеждане!

Всеки народ има своите будители. Всяка нация се нуждае от тях- не само в определен исторически момент, а през дълголетното свое развитие, в което се редуват години на възход и падение, на слънце и мрак, на вяра и безверие... Тях ги имаше! За да положат достойно своя изпит по родолюбие- пред историята, пред времето, пред човечеството. Те бяха неизвестни духовници, изпод чиито старателни пръсти се раждаха и размножаваха „писмеността”, разнасяни после надлъж и шир по земята българска. Те бяха онези, които не склониха покорно глави пред волята на господари друговерци, а чрез перо, тръба или меч зовяха към бунт и въдворяване на нови порядки в своето обичано до болка отечество. Повярвали в чудото на свободата, в магическата сила на идейното извисяване, тези най-светли и предани личности на историческия небосклон и днес остават за всички нас пример за подражание. Имената им са национални светини за всички истински българин. Делата им трогват, удивляват, възхищават! И ... някак невидимо, дискретно порицават нашето съвремие, в което все по-често нравствеността страхливо отстъпва място на беззаконието; угодничеството пред по-силния днес е почти на мода, загърбило чувството за самоуважение и гражданска доблест. Удобно, нали? Но ... подло!

„Ех, лошо, ех, лошо светът е устроен...

А може, по иначе може!”-

възкликна някога поетът Никола Вапцаров. Да, може и да не бъде така! Ако си вземем поне малко от „искрата любородна” на нашите всеотдайни възрожденци; ако потърсим в душите си остатъците от човечност и позабравена доброта; ако вместо в джобовете на другите заменим завистливите погледи с умението да надникнем добронамерено в сърцата им- така всеки от нас ще направи по-добър света. А и себе си.

  •