Начало » Новини » Новинa
Актуално
1 НОЕМВРИ- ДЕН НА НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ

2 Ноември 2011

Елена Кожухарова- Калева(София/ Болярово)

В историята на всеки народ има празници, които се тачат и празнуват всяка година. Такъв е и нашият 1 ноември.

За пръв път той е отбелязан в Пловдив през 1909 година. От 1922 до 1945 година е общонационален празник. През 1992 година е възстановен от 36-тото народно събрание.

През далечната 1922 година министърът на народното просвещение Стоян Омарчевски от правителството на Александър Стамболийски внася предложение в Министерския съвет за честване на 1 ноември като Ден на българските будители.

Оттогава до 1945 година той е общонационален празник. От 1945 година до 1992 година е отменен от управляващите. На 28 октомври 1992 година със Закона за допълнение на Кодекса на труда, гласуван от 36-тото народно събрание се възстановява традицията на неговото честване. Денят е неприсъствен за всички учебни заведения в страната ни.

Идеята за възстановяването на традицията беше на един от големите българи- патриот, писател и общественик Георги Константинов- председател на общобългарската фондация „Мати Болгария” вече покойник.

Още по време на турското робство, народът ни осъзнава и оценява голямата роля на възрожденските писатели, учители и революционери за укрепване на българската нация, за организирането на движенията за общобългарска просвета, за нашата църковна независимост и национално освобождение.

След Освобождението българите във всички градове и села започват да кръщават улици, училища и читалища с техните имена. Това е израз на спонтанната признателност и любов, която народът отдава на най-ярките дейци от българската история.

След тях, много сполучливо наречени „будители” на нацията, се нареждат просветители и революционери- Св. Иван Рилски, Григори Цамблак, Константин Костенечки, патриарх Евтимий, Паисий Хилендарски, Владислав Граматик, Неофит Рилски, братята Димитър и Константин Миладинови, Георги Раковски, Хаджи Димитър, Стефан Караджа, Добри Чинтулов, Любен Каравелов, Васил Левски, Христо Ботев, Иван Вазов и много други.

Днес когато честваме този празник, ние се прекланяме пред техния подвиг, учим се от техния пример, оценяме техните дела.

Всички знаем, че макар и малък народ, ние имаме славна история и култура, която в нашия напрегнат век трябва да съхраняваме, изучаваме и обогатяваме.

Честит да е празника на всички ученици, учители и просветни дейци!

  •