Начало » Новини » Новинa
Актуално
НОВИ 27 РАБОТНИ МЕСТА ПО ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ” ЗА ОБЩИНА БОЛЯРОВО

6 Юли 2011

Жельо Желев, заместник- кмет

Още 27 безработни лица от община Болярово ще бъдат обучени за градинари и озеленители по схема „Нов избор” по програма „Развитие”. По новия проект на общината, който е съвместно с „Агенцията по заетостта” безработните ще се обучават в продължение на 60 календарни дни. От успешно завършилите 25 ще бъдат назначени от 1 септември 2011 година като озеленители- градинари на територията на общината ни. Голяма част от тези безработни са от селищата на общината, има дори и от най-малките села. Транспорт по време на обучението до град Болярово им осигурява общината, което означава,че за тях ще е напълно безплатен, тъй като нямат средства ежедневно за билети, въпреки че след това им покриват разходите. Обучението ще се извършва отново от НТС - Ямбол и по време на него безработните ще получават ваучери в размер на 8 лева на ден. Програмата продължава 10 месеца. Работата на обучените ще се състои в поддръжка на зелените площи в централните части, кметствата, здравните служби, пощенските станции, автоспирките, детските площадки и пенсионерските клубове. Очаква се тези работници да напрвят цветни алеи между блоковете и пред обществените сгради. Чрез програмата ще бъде възможно населените места да бъдат озеленени почти напълно с фиданки по улиците и парковете, както и ще бъде възстановен общинският разсадник в Болярово за производство на посадъчен материал за собствени нужди.

От 14 април 2011 г. започнаха работа 30 лица, които бяха обучени за пътни строители по същата програма. Тогава за обучението се набраха трудно отговарящи на критериите лица и сякаш имаше някакво недоверие от страна на обучаващите се. Днес те са назначени на работа и получават доходи от нея и затова сега по новата програма има дори повече желаещи от определените бройки. Това дава възможност на макар и малкото безработни по селата да си намерят работа, защото за тях шансът е минимален.

  •