Начало » Новини » Новинa
Актуално
ОБЩИНА БОЛЯРОВО, ОБЛАСТ ЯМБОЛ

27 Януари 2011

О Б Я В А

На основание чл. 11, ал.6 от Закона за общинските бюджети и чл.24, ал.1 от Наредба № 4 за съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет, ще се проведе публично обсъждане на проекта за бюджет на община Болярово за 2011 г.

Обсъждането ще се проведе на 08.02.2011 г. /вторник/ от 14.00 часа в залата за ритуали на ул. “Девети септември” 11.

Поканват се всички граждани и организации да вземат участие в обсъждането.

  •