Начало » Новини » Новинa
Актуално
СЕПТЕМВРИЙСКА СЕСИЯ ЗА ЗРЕЛОСТНИЦИТЕ

1 Септември 2010

Янка Микова

На 31 август в СОУ „Д-р Петър Берон” се проведе задължителният държавен зрелостен изпит по български език и литература. След последните напътствия на г-жа Мария Маринова - класен ръководител и председател на училищната зрелостна комисия, явилите се двама зрелостници от общо четирима заеха местата си в зала № 1. При отварянето на плика с изпитните материали от директора на училището Васил Гаджуров и обявяването на Вариант № 2 присъстваха: Ваня Димитрова – старши експерт по интегрирано обучение към РИО – Ямбол, председателят на училищната зрелостна комисия Мария Маринова, квестори от Елхово и представител на местния вестник

Изключително добрата организация, създадена от директора и училището, отговорното отношение на учителите-квестори и осъщественото единодействие с полицията, направиха възможно изпитът да премине в спокойна и ведра обстановка. Документацията бе правилно оформена и заедно с изпитните материали след края на изпита, отнесена в РИО на МОН в областния град.

На 1 септември се проведе вторият задължителен зрелостен изпит, като предметът е по избор на учениците – география и икономика. От общо пет зрелостници се явиха двама. Стриктната организация се спази и този ден. При отварянето на плика с изпитните материали присъстваха: Стефка Делчева – организационен експерт към РИО – Ямбол, председателят на училищната зрелостна комисия, квестори от Елхово, както и медиен представител.

След края на изпита документацията с изпитните материали се занесе в РИО на МОН – Ямбол.

  •