Начало » Новини » Новинa
Актуално
ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА ЕПИЗООТИЧНАТА КОМИСИЯ В БОЛЯРОВО

25 Август 2010

Лора Величкова

На 23 август 2010 година от 15. 00 часа се проведе спешно извънредно заседание на епизоотичната комисия в община Болярово. Комисията е с председател Жельо Желев- зам. кмет на общината, заместник председател д-р Стоян Димов, ветеринарен лекар ОВС град Болярово и членове: инспектор Никола Ненов- СПБС- ГРАД Болярово и Лиляна Атанасчева- специалист Гражданска защита към община Болярово.

Отсъстваха по уважителни причини инспектор Милев от ГПУ- Болярово и господин Драгоманов – от ЛРС Болярово.

В заседанието взеха участие доктор Стоян Колев – началник отдел „Здравеопазване на животните” при РВМС град Ямбол, доктор Наташа Капсъзова – директор на Дирекция „Заразни болести” при РИОКОЗ – Ямбол и доктор Ташев- джипи на село Стефан Караджово.

Заседанието беше във връзка с откритото огнище на антракс при овцете в село Стефан Караджово.

Доктор Наташа Капсъзова докладва за получен сигнал от инфекциозно отделение в град Ямбол на 16 август 2010 година за заболял от кожната форма на антракс след клане на болна овца. Болният дава различни и противоречиви сведения за месото от заразеното животно. На 14 август той отива в спешния център в град Болярово заради рана на ръката, оттам веднага уведомяват доктор Колев от РВМС-Ямбол, както и доктор Ташев- джипи на селото. 49 годишния Георги Дросев от село Стефан Караджово е настанен в ямболската болница..

Установено е наличието на антракс, като до момента пациентът е в добро състояние,но все още не е изписан, дадени са антибиотици на съпругата му, която няма признаци на болестта. Издирва се пастира на животните,за да се дадат антибиотици и на него.

Ветеринарните власти са извършили обеззаразяване на обора и в момента извършват ваксинация на всички животни от стадата в село Стефан Караджово, като до 25 август се очаква да приключи ваксинацията на всички животни. Бацилите на антракса са най- активни сега,през сухите месеци и попадат в животните при пашата , заедно с ниската трева се поглъща и пръст, където са спорите на антракса,а от животните се заразяват и хората. Кожният антракс е най-леката форма на болестта.

Епизоотичната комисия предприе следните мерки: ветершнарните власти да извършат ваксинация на всички животни в село Стефан Караджово; кметът на село Стефан Караджово да издаде заповед за райониране на водопоя и пашата съгласно чл. 133, т.2 от ЗВМД, собствениците да бъдат уведомени лично, срещу подпис за спазване на забраната, която ще важи 14 дни след имунизацията на всички животни; кметът на село Стефан Караджово, заедно с полицая на селото да осигури среща на лицето Иван Иванов с доктор Ташев,за да получи необходимите лекарства,тъй като е бил в контакт със заразения; дружинката на ЛРС на село Стефан Караджово при излет и при констатация на умрели хищници незабавно да информира кмета и ветеринарните власти ,като не пипат с ръце трупа; собствениците на животни незабавно да информират ветеринарните власти и кмета на селото при повишена смъртност и внезапна смърт на животните, за да се вземат мерки, да се заостри вниманието на хората за повишена опасност от зараза със спорите на антракс и се предупреди джипито на селата Дъбово и Попово.

  •