Начало » Новини » Новинa
Актуално
ОБЩИНСКА КОНФЕРЕНЦИЯ НА СБУ

6 Април 2010

Бинка Величкова

Синдикатът на българските учители, създаден преди 20 години, се утвърди като организация, защитаваща професионалните и социалните интереси на учителското съсловие – в трудните години на прехода и в още по-трудното настояще, което споделят просветните работници като част от това общество.

На 28 март се състоя отчетна конференция на Общинския синдикат на българските учители, членуващи в КНСБ. Председателят Димитър Дичев, директор на ОУ “Стефан Караджа”, обобщи дейността за периода 2007 – 2009 г. и начерта насоките, по които да се работи занапред.

Постигнатото никак не е малко. Извоюваните права отстояваме упорито и неотклонно, търсят се форми и средства за подобряване на социалния статус на българския учител, за възраждане на неговия авторитет. В своето изявление г-н Дичев умело вплете разсъждения по множество актуални проблеми, пред които ни изправят съвременните обществено-икономически реалности. Въпросът за оцеляването /или закриването/ на малките училища, социалното неравенство сред децата, лошото качество на учебниците /в съдържателен план/, въвеждането на делегираните бюджети, снижаването на качеството в образованието /в национален мащаб/ - всички тези и множество други проблеми бяха засегнати детайлно и аргументирано.

С благодарност беше отчетена заслугата на общинското ръководство за отличната социална политика в сектор “Образование”. Не е случаен призът “най-добър социален кмет”, чийто носител стана г-н Христо Христов – това бе заслужено признание за ръководител по призвание.

Г-жа София Минева, гост и участник в конференцията, също сподели свои виждания за ролята на СБУ в обществения живот и относно решаването на проблемите в българското образование. Тя запозна делегатите в конференцията със съдържанието на поздравителния адрес, изпратен от общинския кмет Христо Христов до ръководството на СБУ по повод 20-годишнината от създаването му. Освен това г-жа Минева отбеляза, че всяка среща между учителите /на синдикално равнище/ ги сближава духовно и професионално ги обогатява. Когато в работата на един учителски колектив има синхрон, резултатите са наистина впечатляващи.

Последваха и други изказвания. Госпожа Калинка Гюрова, предучилищен педагог в ЦДГ “Здравец” – гр. Болярово, постави въпроса за ниското заплащане на помощния персонал, равняващо се на минималната за страната работна заплата.

Тук е мястото да отбележим, че г-жа Гюрова бе класирана за участие в националната конференция под наслов “Училището – желана територия на ученика”, която ще се проведе през април в гр. Ловеч.

За дейността на синдикалните членове в училище “Стефан Караджа” разказа преподавателката Дора Карагьозова. А после подготвената от нея презентация – естетически оформена, емоционално наситена и поднесена в афористичен план, послужи за чудесен финал на конференцията.

По случай 20-годишнината на СБУ беше даден и коктейл за участниците след деловата част на мероприятието.

  •