Начало » Новини » Новинa
Актуално
ОТЧЕТНО-ИЗБОРНО СЪБРАНИЕ НА ПЕНСИОНЕРСКИ КЛУБ БОЛЯРОВО

18 Декември 2008

Отчетно-изборно събрание на Пенсионерски клуб Болярово

Избра се нов Управителен съвет и нов председател

Янка Микова

С едноминутно мълчание, посветено на хората, които вече не са сред тях, започна отчетно-изборното събрание на Пенсионерски клуб – Болярово. След приемането на нови членове Костадин Стоилов направи анализ на досегашната работа на клуба. В момента членовете са 111. В доклада си той спомена придобивките, от които се ползват боляровските пенсионери. Срещу един лев всеки член на клуба може да провери нивото на кръвната си захар, има и апарат за измерване на кръвното налягане. Възрастните хора научават за живота в България и в общината чрез вестниците „Трета възраст” и „Крайгранична искра”, за които клубът е абониран. Към него има сформирана певческа група за автентичен фолклор, която участва почти във всички мероприятия на територията на общината и извън нея. Редовно се правят тържества по повод рождени дни, празнува се и Деня на пенсионера. Провеждат се екскурзии както в страната, така и извън нея – Турция и Гърция. В доклада си Костадин Стоилов изрази благодарността на всички пенсионери към кмета на общината Христо Христов за разбирателството и подкрепата, които винаги са срещали в негово лице.

Калинка Георгиева запозна присъстващите с финансовото състояние на клуба. Отчете, че парите се управляват правомерно и разумно /с документи и по предназначение/.

По време на обсъждането пенсионерите направиха предложения за подобряване организацията на работа, които в бъдещата им дейност да се вземат пред вид.

Членовете на Пенсионерски клуб Болярово гласуваха и нов Управителен съвет, състоящ се от 9 души. За председател бе избран Костадин Стоилов.

Отчетно-изборното събрание уважи с присъствието си секретарят на общината Ангел Тодоров.

  •