Начало » Работно време на звеното за административно обслужване
Работно време на звеното за административно обслужване

РАБОТНО ВРЕМЕ НА ЦЕНТЪРА ЗА АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ:

от 08,00 ч . до 12,00 ч. и от 13,00 ч. до 17,00 ч.

Тел за връзка 04741/69-26

Община Болярово

Адрес: ул. Димитър Благоев №7
Град Болярово
Област Ямбол
Пощенски код: 8720
Електронна поща: boliarovokmet@abv.bg