Начало » Общинска администрация » Административен указател
Административен указател

Untitled 1

АДМИНИСТРАТИВЕН УКАЗАТЕЛ

ОБЩИНА БОЛЯРОВО

ДЛЪЖНОСТ

ИМЕ

ВЪТР.

ТЕЛ.

ВЪНШЕН

ТЕЛ.

КМЕТ НА ОБЩИНА

Христо Христов

202

04741/6902

ЗАМ.КМЕТ

Нина Терзиева

203

04741/6903

СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА

Мария Чанева

204

04741/6904

ТЕХН.СЕКРЕТАР

Веса Христова

101

04741/6901

ГЛ.АРХИТЕКТ

Стоян ЖечевФИНАНСОВ КОНТРОЛЬОР

Гергана Симеонова

216

04741/6916

ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ

ОТДЕЛ „АПИО”

СПЕЦИАЛИСТ ГРАО

Димитринка Георгиева

212

04741/6912

СПЕЦИАЛИСТ ЧР

Жана Милева

221

04741/6921

ДЕЛОВОДИТЕЛ

Валентина Янева

212

04741/6912

СПЕЦИАЛИСТ ОМП И ГЗ

Лиляна АтанасчеваГЛ. ЕКСПЕРТ

Стоянка Николова

122

04741/6932

ДОМАКИН-ШОФЬОР

Илия Николов

220

04741/6920

ШОФЬОР

Атанас ВасилевОТДЕЛ “БЮДЖЕТ И ФСД”

ГЛ.ЕКСПЕРТ

Мария Янчева

209

04741/6909

ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ

Атанаска Станчева

205

04741/6905

СТ.СЧЕТОВОДИТЕЛ

Диана Николова

214

04741/6914

СЧЕТОВОДИТЕЛ

Диана АтанасоваКАСИЕР

Желязка Кижева

213

04741/6913

ГЛ.СПЕЦИАЛИСТ БЮДЖЕТ

Пенка Палова

216

04741/6916

ГЛ.ЕКСПЕРТ ТРЗ

Анелия Кирова

221

04741/6921

ИНСПЕКТОР МДТ

Ончо Николов

118

04741/6928

СЧЕТОВОДИТЕЛ МДТ

Иванка Ончева

118

04741/6928

ОТДЕЛ “УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА И ТЕРИТОРИАЛНО УСТРОЙСТВО”

ГЛ. ЕКСПЕРТ

Йовка Дженкова

206

04741/6906

ГЛ.ЕКСПЕРТ ИД

Жельо Желев

208

04741/6908

СПЕЦИАЛИСТ

Снежана Стоянова

206

04741/6906

СПЕЦИАЛИСТ

Даниела Станкова

208

04741/6908

ГЛ.ЕКСПЕРТ ТСУ

Васил Палов

207

04741/6907

СПЕЦИАЛИСТ ПРОГРАМИ ТРУД.ЗАЕТОСТ

Гинчо ШумовСПЕЦИАЛИСТ „ЕКОЛОГ”

 Теодора ПетковаОТДЕЛ “ХУМАНИТАРНИ ДЕЙНОСТИ"

ГЛ. ЕКСПЕРТ

София Минева

121

04741/6931

специалист "ХД"

Димитринка Кирова

223


ГЛ. ЕКСПЕРТ

Красимира Анева

117

04741/6927

       

СПЕЦИАЛИСТ МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ

Георги СтавревСЕКРЕТАР МКБППМН

 

 333