ПРАЗНИК НА ОБЩИНАТА

Петанк и народна топка за децата на 14 август

13 Август 2020 г.

 В Болярово продължават инициативите за летни занимания на децата.

пълен текст

Барата започва работа на 9 август

6 Август 2020 г.

 От 9 август до края на септември барата край град Болярово отново ще работи.

пълен текст

Летни занимания за децата в общината

4 Август 2020 г.

 Летни занимания за децата организират в община Болярово, а инициативата за това е на общинското ръководство, на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни и на читалищата.

пълен текст