Начало » Новини » Новинa
Актуално
Коректност и деятелност към проблемите на ежедневието

11 Февруари 2019

Коректност и деятелност към проблемите на ежедневието

 

Бинка Величкова

 

         Непосредствено след заседанието на Общински съвет-Болярово (30 януари 2019 г.), се състоя първата за новата календарна година месечна среща на общинския кмет Х. Христов с кметовете и кметските наместници от населените места на община Болярово. Присъстваха и останалите членове на общинското ръководство - заместник-кметът Нина Терзиева и секретарят Мария Чанева.

         Най-напред г-н Христов представи на местните управляващи в селищата на общината ни двамата новоназначени ръководители: Станислав Михов („Пожарна безопасност и защита на населението") и Димитринка Денчева („Бюро по труда"). От своя страна те направиха кратки изявления и предоставиха телефонни координати за връзка с тях при необходимост - с цел подпомагане на деловата работа. Нека пожелаем на тези млади хора успешна професионална реализация и ведро работно ежедневие на територията на гостоприемната ни община, населена с хора трудолюбиви, а и родолюбиви!

         След това г-н Христов апелира към местните ръководители от селата за съдействие относно очертаващи се възможности за трудова заетост за безработни лица - към Булгартрансгаз и към Регионалния исторически музей (Ямбол) - участие в предстоящи разкопки.

        Обърнато бе внимание върху своевременното регистриране на лицата, пребиваващи временно в селищната. Също и справка за невъзстановените досега ремонти от „В и К" изиска г-н Христов да бъде представена в близките дни (ако има такива). Нужно е също да се огледа състоянието на здравните кабинети - дали условията в тях са благоприятни за прегледи и здравни манипулации (във всяко отношение).

          Трябва да бъде докладвано и за броя на новозакупените животни в селищата, където те бяха неразумно ликвидирани през лятото на злокобната 2018 г. Проблеми, актуални за съответните селища, където те бяха неразумно ликвидирани през лятото на злокобната 2018 г. Проблеми, актуални за съответните селища, поставиха административните ръководители на селата: Странджа, Оман, Дъбово, Ситово, Крайново, Мамарчево, Малко Шарково, Денница, Воден, Попово. Те получиха уверение за експресно съдействие с цел оптималното им мъдро решаване. 

  •