Начало » Новини » Новинa
Актуално
З А П О В Е Д № РД - 5 - 339 / 12.09.2018 г.

12 Септември 2018

ОБЩИНА БОЛЯРОВО, ОБЛАСТ ЯМБОЛ

 


гр.Болярово, област Ямбол, п.к.8720, ул."Димитър Благоев" №7          

Кмет-тел.: 04741/69-01, 69-02; моб.тел: 0879996066; e-mail: boliarovokmet@abv.bg

 

З А П О В Е Д

 

№ РД - 5 - 339 / 12.09.2018 г.

 

На основание чл. 44,ал. 2, от ЗМСМА

 

О П Р Е Д Е Л Я М :

 

   График за почистване по райони на гр.Болярово от растителни отпадъци два пъти седмично, както следва:

 

1.Всеки понеделник:

 

Улица

Номер

ул."Васил Левски"

10,12,13,13А,14,15,16,17

ул."Георги Димитров"

от 1 до 49

ул."Георги Калчев"

1,2,3,4,4А,5,6,7,8,10

ул."Граничарска"

1,1А,1Б,1В

ул."Девети септември"

1,3,5,7,8,9,11,13,15,17,17А,19,21,22А,22Б,23,25,27,29,31,31А,31Б,33,33А,35,35А,35Б,37,39,41,43,45,47,49,51

ул."Димитър Благоев"

1,2,6

ул."Желязко Стоянов"

1,1А,2,3,4,5,6,7,8

ул."Иван Вазов"

1,2,3,4,6,8

ул."Извън регулацията"

1,7А,8,9,12

ул."Йордан Йовков"

1,3,5

ул."Кирил и Методий"

1,2,3,4,5,6,9,19

ул."Крайбрежна"

14,16,18,20А,22,24,26,28,30,32

ул."Никола Вапцаров"

2А,2Б,3,3А,3Б,5,6,6Б,7,7А,7Б,8,9,10,10А,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30,32

ул."Рила"

1,2,3,4,5

ул."Стара планина"

1,2,2А,3,4,5,6,7,9

ул."Тракия"

1,2,3,4,5,6,8

ул."Христо Ботев"

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,11А,12,13,14,16,20

ул."Христо Смирненски"

1,2,3,4,5,6,11

ул."Юрий Гагарин"

от 1 до 27

ул."Бебе"

1

 

 

2.Всеки вторник:

 

ул."Ал.Стамболийски"

1,2,3,4,5,6,7,9,9А,11

УЛ."Атанас Манчев"

1,1А,2,3,4,6

ул."Васил Левски"

1,2,3,4,4А,5,6,7,8,8А,9,11

ул."Георги Раковски"

1,1А,2,3,3А,4,5,6,7,8,9,10,12,13

ул."Граничарска"

2А,2Б,2В,3,4,4 2,4А,4Б,4В,4А А,4А Б,4Б А,5,6,7,8,9,10,10А, 11,12,14,14А,14Б,14В,15,15 3,15А,15Б, 15В,15Г,17,19,20,21,24,25,25А,25Б,27,27А,27Б,27В,29,29А,29Б,29В,31,31А,31Б,31В,31Г,35,48

ул."Девети септември"

2,4,6,20,22,34,38,38А,38Б,40,42,44,46,48,50,52,54,56

пл."Девети септември"

1,2,3,4

ул."Димитър Благоев"

10,12,13,14,15,16,17,18,19,21

ул."Индже войвода"

1,1А,1Б,2,3,4,5,6,8,28

ул."Кирил Маджаров"

1,1А,1Б,1В,2,2А,3,4,5,6,7,8,9,10,12,14,16,18,19,20

ул."Младежка"

от 1до 50

ул."Крайбрежна"

1,2,3,4,5,6,8,10,12,20

ул."Максим Горки"

1,2,3,4,6

ул."Нико Пехливанов"

от 1 до 61

пл."Нико Пехливанов"

1,2,3,4

ул."Никола Вапцаров"

1,2,4

ул."Николай Лъсков"

1,2,3,4,5

ул."Паисий Хилендарски"

2,4,6,8,10

ул."П.К.Яворов"

1,2,4,6,8

ул."Славянска"

1,2,2А,3,4,6,8

ул."Стефан караджа"

1,2,2А,2Б,3,4,5,6,7,9,11,11А,13

ул."Странджа"

1,1А,2,3,4,5,10

ул."Тодор Узунов"

1,2,3,4,5

ул."Тунджа"

1,1А,2,3,4

ул."Хан Аспарух"

1,2,3,5,7

ул."Христо Ботев"

18,19,19А,19Б,21,22,23,24,25,26,26А,27,28,28А,29,30,30А,31,32,36

ул."Яне Сандански"

1,2,2А,3,4,5,6,6А,7,8,9,10,11,12,13,13А,14,15,16,17,18

 

 

 

Копие от заповедта да се постави на видни места в гр.Болярово, да се публикува на сайта на общината и във вестник "Крайгранична искра" за запознаване на жителите.

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на заместник-кмета Нина Кръстева Терзиева.

 

 

 

 

ХРИСТО ХРИСТОВ,  

Кмет на община Болярово

                                                                                             

НТ/ТП 

  •