Начало » Новини » Новинa
Актуално
Екип от шестокласници от ОУ „Стефан Караджа“ спечели конкурс за презентации по проект

16 Май 2018

Екип от шестокласници от ОУ „Стефан Караджа" спечели конкурс за презентации по проект

 

         Отличената презентация от конкурса в ОУ „Стефан Караджа" - село Стефан Караджово е на екип от шестокласници с ръководител Джулия Илиева. Конкурсът е по проект „Бъдещето има минало - отбелязване на 150 години от смъртта на Стефан Караджа по време на Българското председателство на Съвета на ЕС 2018" и е част от дейностите по промоционална кампания по проекта, предвидени в началото на месец май.          

       Бенефициент на проекта е община Болярово,  а фанинасирането е от конкурса за проекти по по грантова схема „Подкрепа на инициативи на общините, свързани с регионалното измерение на Българското председателство на Съвета на ЕС 2018.

         Презентацията на караджовските ученици, която ще получи награда е на тема „Европейски съюз - българското председателство. Приоритети, проведени мероприятия, позиции и решения, бъдещето на Европейският съюз, послания към бъдещия Европейски съюз". В нея се засягат въпросите: какво представлява ЕС; символи; девиз; химн; председателство на политическите заседания и състави; символи на българското председателство; приоритети; проведени мероприятия; бъдещето на ЕС; послания към бъдещия ЕС.

        Основната цел на проекта е да се повиши информираността на българското общество за Европейския съюз (ЕС), ангажиментите и ползите за страната ни като държава - член на ЕС, за същността и ролята на ротационното председателство, за приоритетите на Председателството, за възможностите на Председателството да изгради позитивен образ на Република България, за постигнатите резултати в рамките на евроинтеграционния процес и приноса на страната ни за развитието на ЕС в контекста на най-значимото събитие, през 2018 година, организирано на територията на община Болярово  - конференция, посветена на отбелязването на 150 години от смъртта на националния герой Стефан Караджа.

 

 

 


 

 

  •