Начало » Новини » Новинa
Актуално
Конкурс за презентации в СУ „Д-р Петър Берон“ – град Болярово като част от промоционална кампания по проект

16 Май 2018

Конкурс за презентации в СУ „Д-р Петър Берон" - град Болярово като част от  промоционална кампания по проект

 

          С презентации на тема „Бъдещето има минало - отбелязване на 150 години от смъртта на Стефан Караджа по време на Българското председателство на Съвета на ЕС 2018" се включиха в конкурса учениците от СУ „Доктор Петър Берон" - град Болярово. Чрез тях учениците споделиха своето виждане за Европейския съюз, целите и приоритетите и българското председателство.

       Две бяха отличените презентации, чиито автори ще получат награди. Едната е на единадесетокласниците Калоян и Пламен Димови, а втората - на деветокласничката Серина Джейд Норуд.

         В своята презентация Калоян и Пламен разглеждат: историята на Европейския съюз; органите на ЕС; ротационното председателство; процедура; българското председателство на Съвета на ЕС (1 януари - 30 юни 2018 г.); задачи на председателството; бъдещето на ЕС;

        Презентацията на Серина засяга Европейският съюз като структура и българското председателство; бъдещето на ЕС и младите хора - икономически растеж и социално сближаване; европейска перспектива и свързаност със Западните балкани; сигурност и стабилност в силна и единна Европа; цифрова икономика и умения на бъдещето; бъдещето на Европейския съюз.

         Конкурсът е част от предвидената промоционална кампания по проект „Бъдещето има минало - отбелязване на 150 години от смъртта на Стефан Караджа по време на Българското председателство на Съвета на ЕС 2018".  Темата на конкурса бе отново „Бъдещето има минало" и свързана с Деня на Европа, 9 май и българското председателство на ЕС.

           Бенефициент на проекта е община Болярово,  а фанинасирането е от конкурса за проекти по по грантова схема „Подкрепа на инициативи на общините, свързани с регионалното измерение на Българското председателство на Съвета на ЕС 2018.

        Основната цел на проекта е да се повиши информираността на българското общество за Европейския съюз (ЕС), ангажиментите и ползите за страната ни като държава - член на ЕС, за същността и ролята на ротационното председателство, за приоритетите на Председателството, за възможностите на Председателството да изгради позитивен образ на Република България, за постигнатите резултати в рамките на евроинтеграционния процес и приноса на страната ни за развитието на ЕС в контекста на най-значимото събитие, през 2018 година, организирано на територията на община Болярово  - конференция, посветена на отбелязването на 150 години от смъртта на националния герой Стефан Караджа

     Специфичните цели са: Организиране на конференция, посветена на 150-годишнината от смъртта на националния герой Стефан Караджа, като препратка към героичното минало и неговият прочит днес; създаване и осъществяване на промоционална кампания, посветена на българското председателство на съвета на ЕС през 2018 година в рамките на конференцията, посветена на Стефан Караджа; използване на културно-историческото наследство като мост между миналото и бъдещето и по-конкретно като повод за разговор за бъдещето на България  в ЕС и на самия ЕС; формиране на положителна нагласа и познания след местната общност за приоритетите на българското председателство на ЕС, за политиките и решенията на европейско ниво и за начина им на проява на местно ниво.

 

  •