Начало » Новини » Новинa
Актуално
Център за настаняване от семеен тип за възрастни хора с деменция – село Мамарчево набира потребители

14 Септември 2015

Център за настаняване от семеен тип за възрастни хора с деменция - село Мамарчево набира потребители

 

 

        Община Болярово разкрива две нови социални услуги от резидентен тип - местна дейност в село Мамарчево, ул. „Тодор Узунов" №9:

1.      Център за настаняване от семеен тип за възрастни хора с деменция с капацитет 15 потребители-целева група: възрастни хора с деменция

2.      Център за настаняване от семеен тип за възрастни хора с физически увреждания с капацитет 8 потребители - целева група: възрастни хора с физически увреждания

      Лицата, които могат да кандидатстват за потребители на социалната услуга, са възрастни хора с деменция и възрастни хора с физически увреждания. Желаещите трябва да подадат писмена молба по образец до кмета на община Болярово, към която се прилагат: декларация - данни за семейно състояние и доходи; медицинска характеристика от личен лекар; медицинска характеристика от лекар психиатър; експертно решение на ТЕЛК; личен амбулаторен картон /при наличие на такъва/; документ за самоличност /за справка/.

      При необходимост могат да бъдат изисквани и други документи. Настаняването в Центъра става със заповед на кмета на община Болярово. Лицата се приемат след подписване на договор за предоставяне и ползване на социалните услуги. За ползваните социални услуги в ЦНСТ се заплаща такса.

      На първи етап ще се приемат документи от 15.09.2015 г за ЦНСТ за възрастни хора с деменция. С предимство са лицата, живеещи на територията на община Болярово.

За контакти и информация: Миряна Иванова - управител на ЦНСТ, на тел: 0879296595; кметство Мамарчево - на тел.: 04743/23-25; Димитрина Кирова - специалист в община Болярово, на тел.: 04741/69-23; 61-54.

 

  

  •