Начало » Новини » Новинa
Актуално
ОБЩИНА БОЛЯРОВО, ОБЛАСТ ЯМБОЛ Ул.”ДИМИТЪР БЛАГОЕВ” №7

21 Януари 2015

ОБЩИНА БОЛЯРОВО, ОБЛАСТ ЯМБОЛ

Ул."ДИМИТЪР БЛАГОЕВ" №7

 

О Б Я В Я В А

 

СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ШОФЬОР"  В ДОМ ЗА СТАРИ ХОРА  - С.ВОДЕН    ПО ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ

          

       I. Изисквания за длъжността:

         Образование: Средно образование

          Да притежава свидетелство за правоспособност за управление на МПС, категория С

 

       II. Необходими документи за кандидатстване:

1.Заявление  до кмета на Община Болярово.

2.Документ за самоличност / копие/

3. Автобиография

4.Диплом за завършена степен на образование.

5.Свидетелство за съдимост.

6.Трудова книжка.

7.Медицинско свидетелство за общо здравословно състояние на кандидата.

 

       III.Общи условия:

1.Място на работа :Община Болярово, с.Воден , обл.Ямбол

2.Работно време - 8 часа

3.Основна заплата - съгласно нормативната уредба за длъжността.

 

Документи  се подават в срок от 21.01.2015г. до 02.02.2015г. в деловодството   на Община Болярово ул."Димитър Благоев"№7

Телефон за контакт във връзка с документите  04741/69-21 - Жана Милева -  спец."ЧР"

 

 

 

 

Кмет на Община Болярово: Хр.Христов

 

 

  •