Начало » Новини » Новинa
Актуално
Информация за текущото изпълнение по проекта на ОПАК

4 Февруари 2014

Информация за текущото изпълнение по проекта на ОПАК

 

Последно обучение по проект „Повишаване на квалификацията на служителите на община Болярово"

 

Лора Величкова

 

На 31 януари 2014 година приключи поредната дейност по проект „Повишаване на квалификацията на служителите на община Болярово", изпълняван по Оперативна програма „Административен капацитет". Проектът е съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Това бе последното предвидено обучение на служителите на общинската администрация.

То се проведе в Института по публична администрация - София. Темата на обучението бе „Практически умения за деклариране и управление на конфликт на интереси", а обучител на десетте общински служители - доцент Невяна Кънева.

Тя запозна присъстващите със същността и спецификата на конфликта на интереси в публичната администрация. Във втората част на презентацията си, доцент Кънева разясни характерните черти на декларирането; органите, пред които се подават декларациите, различните видове декларации за:  несъвместимост; частни интереси; настъпили промени; частен интерес по конкретен повод, последици при нарушения на правните норми за декларирането, задължения във връзка с декларирането и др.

Всеки от служителите получи сертификат за успешно приключилото обучение.

Това обучение бе последното по проект „Повишаване на квалификацията на служителите на община Болярово". В хода на проекта, участващите служители на общинската администрация преминаха още три: „Ефективно взаимодействие на служителите от местната администрация с хора от уязвимите групи"; „Подобряване на личната ефективност чрез обучение по ключови компетентности" и чуждоезиково обучение (по английски език).

   От всички обучения, включените общински служители, получиха сертификати.

Крайният срок за приключване на проекта, по договор, е 17 април 2014 година.

 

  •