Начало » Новини » Новинa
Актуално
Участие на представители от Общинско училищно настоятелство- Болярово в годишна среща на Национална мрежа за децата

17 Юни 2013

Участие на представители от Общинско училищно настоятелство- Болярово в годишна среща на Национална мрежа за децата

 

 

 

   В периода 13-16 юни  2013 година представители на Общинско училищно настоятелство на училища и ЦДГ-Болярово взеха участие в годишната среща на Национална мрежа за децата.

   Национална мрежа за децата (НМД) е неправителствена организация - мрежа на водещи НПО, работещи в сферата на децата и семействата. НМД е създадена през 2003 като свободен алианс от неправителствени организации. През 2006 г. придобива статута на неправителствена организация в обществена полза.

От 2007 г. организацията отговаря за реализирането в България на международната програма PROCOPIL за борба с малтретирането на деца, съфинансирана от Министерството на външните работи на Франция.От лятото на 2009 г. НМД работи и по проект „Имам право" за по-добра закрила на детските права в България, финансиран от фондация OAK и Уницеф.

   За да гарантира правата и повишаване на благосъстоянието на децата и семействата в България, осъществява застъпнически и лобистки кампании в партньорство с неправителствения сектор, бизнеса, институциите и отделните граждани и с подкрепата на самите деца.Благодарение на екипа си от експерти изработва информирани политики за децата и семействата.

   Също така активно работи за консолидиране на неправителствените организации, работещи в сферата на децата и семействата, както и за подобряване на комуникацията и обмяната на опит и добри практики между тях.

   Друг основен приоритет в работата й е изграждането на  работеща и отворена гражданска мрежа по въпросите на децата и семействата.

В Национална мрежа за децата членуват 113 организации с нестопанска цел, от които вече е  част и Общинско училищно настоятелство на училища и ЦДГ-Болярово с председател София Минева. Удостоверение, за което получи на годишната среща от ръководството.

   Участниците в тридневното събитие се включиха в различни групи за научаване - детско участие; работа в ромска общност; развитие на таланти у децата; превенция на насилието; учене чрез преживяване. Посетиха и добри практики за обмен на опит и знания, присъстваха на специализирани  обучения, свързани с разработването на проекти, набиране на средства от бизнеса, застъпничество и лобиране на централно и местно ниво и присъствие в социалните медии. От община Болярово участие взеха Милена Манолова (член на УС на Общинско училищно настоятелство на училища и ЦДГ-Болярово) и Надя Сиракова (специалист в ХДЕП).

Председателите на всички организации и опълномощените от тях лица участваха в избора на нов Управителен и Контролен съвет. За председател на управителния съвет
бе избран Весела Банова (Сдружение „Дете и пространство"), а за членове: Ганчо Илиев (сдружение „Свят без граници"),  Георги Апостолов (фондация „Приложни изследвания и комуникации"), Мариана Николова(фондация Карин Дом), Мария Гинева (сдружение „Бъдеще за децата с увреждания"), Марияна Евтимова( фондация П.У.Л.С.), Радосвета Стаменкова (БАСП).

  В контролния съвет за председател бе избран Спаска Михайлова (сдружение „Нов път"), а за членове: Албена Бонева (фондация „Ръка за помощ"), Росица Средкова (сдружение „Инициатива за развитие - Кърджали решава").
За изпълнителен директор на Национална мрежа за децата беше преизбран Георги Богданов

 

 

  •