Начало » Новини » Новинa
Актуално
ОБЩИНА БОЛЯРОВО,ОБЛАСТ ЯМБОЛ - П О К А Н А

17 Ноември 2009

Община Болярово,област Ямбол,ул.”Димитър Благоев “№7,

на основание чл.7,ал.1,т.1-4 и чл.3,ал.2 от НВМОП и Решение РД-5- 498 / 10.11.2009 г. на кмета на община Болярово отправя покана за участие в процедура открит конкурс за възлагане на малка обществена поръчка “Доставка на хранителни продукти и хигиенно-санитарни материали за нуждите на учебните, детски и социални заведения на територията на община Болярово,област Ямбол за 2010 г ”с транспорт на изпълнителя.

Документацията за участие в процедурата може да се получи след обнародване в “Държавен вестник” на адрес:гр.Болярово-8720,ул.”Димитър Благоев”№7 Община Болярово,стая № 4 при представен документ за внесени 45.00 лв.в касата на Общината до 15.12.2009 г., а срокът за подаване е до 22.12.2009г.

Кмет на Община Болярово:Христо Христов

  •