Начало » Общински съвет » Заседания на ОС
Заседания на ОС

Заседания на Общински съвет гр.Болярово за мандат 2015-2019 г.

1. Първо заседание на Общински съвет - 04.11.2015 г.

2. Второ заседание на Общински съвет - 17.11.2015 г.

3. Трето заседание на Общински съвет - 25.11.2015 г.

4. Четвърто заседание на Общински съвет - 21.12.2015 г.

5. Пето заседание на Общински съвет - 29.01.2016 г.

6. Шесто заседание на Общински съвет - 29.02.2016 г. 

7. Седмо заседание на Общински съвет - 30.03.2016 г. 

8. Осмо заседание на Общински съвет - 25.04.2016 г.

9. Девето /извънредно/ заседание на Общински съвет - 05.05.2016 г. 

10. Десето заседание на Общински съвет - 30.05.2016 г. 

11. Единадесето /извънредно/ заседание на Общински съвет - 21.06.2016 г.

12. Дванадесето заседание на Общински съвет - 29.06.2016 г.  

13. Тринадесето заседание на Общински съвет - 28.07.2016 г. 

14. Четиринадесето /извънредно/ заседание на Общински съвет - 25.08.2016 г.

15. Петнадесето заседание на Общински съвет - 28.09.2016 г.

16. Шестнадесето /Тържествено/ заседание на Общински съвет - 26.10.2016 г.

17. Седемнадесето заседание на Общински съвет - 28.10.2016 г. 

18. Осемнадесето заседание на Общински съвет - 25.11.2016 г. 

19. Деветнадесето заседание на Общински съвет - 20.12.2016 г.

20. Двадесето заседание на Общински съвет - 30.01.2017 г. 

21. Двадесет и първо заседание на Общински съвет - 27.02.2017 г. 

22. Двадесет и второ заседание на Общински съвет - 30.03.2017 г. 

23. Двадесет и трето заседание на Общински съвет - 21.04.2017 г. 

24. Двадесет и четвърто заседание на Общински съвет - 30.05.2017 г.

25. Двадесет и пето заседание на Общински съвет - 29.06.2017 г. 

26. Двадесет и шесто заседание на Общински съвет - 27.07.2017 г.

27. Двадесет и седмо заседание на Общински съвет - 28.09.2017 г.

28. Двадесет и осмо заседание на Общински съвет - 30.10.2017 г. 

29. Двадесет и девето заседание на Общински съвет - 29.11.2017 г. 

30. Тридесето заседание на Общински съвет - 15.12.2017 г. 

31. Тридесет и първо заседание на Общински съвет - 29.01.2018 г.