Начало » Общински съвет » Постоянни комисии към ОС
Постоянни комисии към ОС

I. Постоянна комисия към ОбС Болярово по бюджет, финанси, общинска собственост, икономика, благоустрояване, инфраструктура, околна средав състав от пет съветници

 1. ПРЕДСЕДАТЕЛ: Красимир Любчов Григоров
 2. ЧЛЕН: Димитър Михов Драгоманов
 3. ЧЛЕН: Донка Ангелова Ботева
 4. ЧЛЕН: Мария Стоилова Маринова
 5. ЧЛЕН: Атанас Стайков Ангелов

 

II. Постоянна комисия към ОбС Болярово по нормативна уредба, обществен ред и сигурност и за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество, устройство на териториятав състав от трима съветници

 1. ПРЕДСЕДАТЕЛ: Мария Стоилова Маринова
 2. ЧЛЕН: Янко Кирилов Анев
 3. ЧЛЕН: Златина Николаева Петкова

 

III. Постоянна комисия към ОбС Болярово по Европейски програми, здравеопазване, социална политика, образование, култура, вероизповедания, спорт, туризъм в състав от пет съветници

 1. ПРЕДСЕДАТЕЛ: Янко Кирилов Анев
 2. ЧЛЕН: Бинка Петрова Величкова
 3. ЧЛЕН: Пламен Петров Петков
 4. ЧЛЕН: Димитър Михов Драгоманов
 5. ЧЛЕН: Съба Георгиева Недева