Начало » Общински съвет » Общински съветници
Общински съветници

Списък на общинските съветници за мандат 2015 - 2019 г. на Общински съвет Болярово

 

1. Атанас Борисов Дженков - председател на Общински съвет

2. Димитър Михов Драгоманов - заместник- председател на Общински съвет

3. Атанас Стайков Ангелов - общински съветник

4. Бинка Петрова Величкова - общински съветник

5. Донка Ангелова Ботева - общински съветник

6. Златина Николаева Петкова - общински съветник

7. Красимир Любчов Григоров - общински съветник

8. Мария Стоилова Маринова - общински съветник

9. Пламен Петров Петков - общински съветник

10. Съба Георгиева Недева - общински съветник 

11. Янко Кирилов Анев - общински съветник