Начало » Общинска администрация » Телефонен указател – Кметове и км. наместници
Телефонен указател – Кметове и км. наместници

КМЕТОВЕ И КМЕТСКИ НАМЕСТНИЦИ-ОБЩИНА БОЛЯРОВО

СЕЛО

ИМЕ ПРЕЗИМЕ ФАМИЛИЯ

ТЕЛЕФОН

ПОЩ.КОД

Ружица

Красимир Иванов Костов

04749-3230

8722

Вълчи извор

Желязко Янев Христов

04749-3375

8723

Горска поляна

Стоян Михов

04749-3367

8721

Голямо Крушево

Костадин Стоянов Иванов -кмет

04744-2266

8729

Ст. Караджово

Тодор Стоянов Куртев-кмет

04742-2226

8725

Денница

Димитрина Георгиева Хаджиева

04747-2266

8726

Оман

Мара Тодорова Минева

04747-2366

8727

Камен връх

Димитър Стоянов Димитров

04742-2349

8728

Дъбово

Елена Апостолова

04742-2466

8736

Попово

Ангел Димитров Апостолов- кмет

04746-2230

8735

Златиница

Димитър Иванов Бъчвров

04743-2571

8746

Мамарчево

Марчо Тодоров Добрев-кмет

04743-2325

8743

Малко Шарково

Тодорка Димитрова Метаксова - кмет 

04745-3261

8751

Шарково

Иван Янчев Апостолов- кмет

04745-3221

8753

Ситово

Станка Табурова

04745-3289

8744

Иглика

Станка Табурова

04745-3289

8745

Крайново

Ангелина Стоева Василева

04748-2370

8752

Воден

Елена Петрова Анева- кмет

04748-2235

8750

Странджа

Иванка Желева Чалъмова

04748-2219

8758