ПРАЗНИК НА ОБЩИНАТА

Открита е процедура по набиране на предложения за съставяне на проектобюджет на община Болярово за 2018 г.

7 Ноември 2017 г.

Със заповед на кмета на община Болярово Христо Христов от 7 ноември 2017 година се открива процедура по набиране на предложения за съставяне на проектобюджет на община Болярово за 2018 г.

пълен текст

Заседание по тревожни въпроси

2 Ноември 2017 г.

Бинка Величкова

 

           В последния ден на октомври се състоя заседание на Общинската епизоотична комисия.  

пълен текст

Поредната ежемесечна сбирка на общинския кмет и местните ръководители

2 Ноември 2017 г.

Бинка Величкова

На 30 октомври 2017 година се състоя поредната среща на общинския кмет Христо Христов с кметовете и кметските наместници     

пълен текст