ПРАЗНИК НА ОБЩИНАТА

Театрално разнообразие в делника

24 Ноември 2017 г.

Бинка Величкова                                                                      

 

          Вече втора година поред продължава реализацията на този чудесен проект „Децата на Болярово-успешна интеграция в образователната система и подобряване на учебната среда в общината" (договор № BG05M2OP001-3.001-0117, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 

пълен текст

С почит към родното мястото на Стефан Караджа

24 Ноември 2017 г.

Среща с децата на Стефан Караджово, с активните хора на Боляровското село и с възрастните хора организира областен управител на област Ямбол във връзка с предстоящото Председателство на Съвета на ЕС. 

пълен текст

Регионален форум, посветен на социалната политика за възрастните хора с участието на заместник-министър Росица Димитрова

23 Ноември 2017 г.

На 22 ноември 2017 г. в Ямбол се проведе регионален форум, посветен на социалната политика за възрастните хора, механизмите за партньорство, възможностите за подкрепа и развитие. 

пълен текст