ПРАЗНИК НА ОБЩИНАТА

Запалване на светлините на градската коледна елха в Болярово

11 Декември 2018 г.

На 10 декември 2018 година жителите на град Болярово се събраха в центъра на града, пред сградата на НЧ „Възраждане - 1912 г." - град Болярово, за да присъстват на запалването на светлините на градската коледна елха.  

пълен текст

Агенция „Пътна инфраструктура“ отказва да продължи стартирал ремонт на третокласния път „Стефан Караджово - Кошудере“

7 Декември 2018 г.

В отговор на поредно писмо на кмета на община Болярово относно ремонт на републикански път 

пълен текст

Обява

5 Декември 2018 г.

 

ОБЯВА

за прием на проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ

по Стратегията за Водено от общностите местно развитие

на  СНЦ „МИГ-Елхово-Болярово"

пълен текст