ПРАЗНИК НА ОБЩИНАТА

Да пребъде независима България!

22 Септември 2018 г.

 

                   Уважаеми съграждани, скъпи жители на община Болярово,

 


 

пълен текст

Месечна работна среща на общинското ръководство с кметове и кметски наместници

20 Септември 2018 г.

На 20 септември представителите на общинското ръководство (кметът Христо Христов, заместник-кметът Нина Терзиева и секретарят Мария Чанева) проведоха своята месечна работна среща на общинското ръководство с кметове и кметски наместници на населените места на общината.

пълен текст

Четиридесето заседание на Общински съвет-Болярово

20 Септември 2018 г.

На 20 септември 2018 година Общински съвет-Болярово проведе четиридесетото си заседание.

пълен текст