ПРАЗНИК НА ОБЩИНАТА

Открит бе нов стоматологичен кабинет в Болярово

11 Октомври 2019 г.

На съвсем нова и много полезна и необходима придобивка се радват жителите на града и общината. 

пълен текст

МКБППМН-ОБЩИНА БОЛЯРОВО

10 Октомври 2019 г.

УВАЖАЕМИ    ГРАЖДАНИ  НА ОБЩИНА БОЛЯРОВО , 

пълен текст

Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни

9 Октомври 2019 г.

Златни правила за безопасен интернет 

пълен текст