ПРАЗНИК НА ОБЩИНАТА

Предстои подписване на договор по одобрен проект на община Болярово

19 Юни 2019 г.

С писмо от 3 юни 2019 година от Министерството но околната среда и водите, изпълнителният директор Михаела Габрашкова съобщи на кмета на община Болярово за отпусната безвъзмездна помощ в размер на 658 880, 11 лв.  

пълен текст

Първа награда за фолклорна певческа група за автентичен фолклор „Крушов цвят“ от народния събор "Света троица"

17 Юни 2019 г.

       С първа награда от народния събор „Света троица" се завърнаха талантливите самодейки от фолклорната група за автентичен фолклор „Крушов цвят" при НЧ „Просвета-1927" - село Голямо Крушево (с председател Тодорка Никова). 

пълен текст

Започна работата по съвместния проект „Патронажна грижа за нуждаещи се лица в община Стралджа и община Болярово”

17 Юни 2019 г.

Общините Стралджа и Болярово започнаха работа по одобрения съвместен проект „Патронажна грижа за нуждаещи се лица в община Стралджа и община Болярово"(административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.40-0099 - С01 от 23.05.2019 г. по проект Програма: Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 г., по процедура BG05M9OP001-2.40 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания - Компонент 2"). 

пълен текст